Jdi na obsah Jdi na menu
 


Causa Metriaclima

Ryby rodu Metriaclima se do akvárií dostali v padesátých až sedmdesátých letech mezi prvními východoafrickými cichlidami a byly souhrnně označeny za příslušníky rodu Pseudotropheus.V roce 1984 publiovali Trewavasová,Meyer a Forester názory,že rod Pseudotropheus je rozsáhlý a měl by být členěn na podrody.Vymezují k podrodu Pseudotropheus,ustavenému v roce 1922 Reganem,další dva,a to Tropheops (Trewavasová) a Maylandya (Meyer a Forester).Uvedené práce nevzbudily ani ve vědeckých ani v akvaristických kruzích zvláštní pozornost.V roce 1997 tak popisuje Stauffer a kol.rod Metriaclima,do něhož řadí druhy,které byly do roku 1984 začleněny do podrodu Maylandia rodu Pseudotropheus, a ještě mnoho dalších.

Měli Stauffer a kol. rspektovat dříve ustavené jméno Maylandia a povíšit jej na úroveň klasifikační kategorie rodu?Měli právo ustanovit samostatný rod Metriaclima,šířeji vymezený než podrod Maylandia?

Existují zastánci názoru že jméno Maylandia má historickou prioritu.Jsou však i tací,co si myslí,že tuto prioritu ztratilo tím,že rod Metriaclima je šířeji a precizněji definován prací,která je skutečnou revizí skupiny.A jsou i ti,kteří nezkoummají,zda došlo,či nedošlo k formálnímu pochybení při dodržení pravidel zoologické nomenklatury, a jsou prostě toho soudu,že etičtější a citlivější by bylo, kdyby Stauffer a kol. respektovali jméno Maylandia.To je i moje mínění,ovšem ve většině nových publikací jsem nalezl rodové jméno Metriaclima,a tak respektuji, nemaje podrobné zákulisní informace,jméno častěji užívané.Akvaristé ke své škodě odmítají naučit se nová jména a setrvávají mnohdy tvrdošíjně na obchodním nebo nesprávném názvu,který hájí jediným (a velmi naivním) argumentem, " že to tak koupili ".Obchod radostně akceptuje nová jména pro staré druhy,protože jiný nájev znamená "oživení"  sortimentu a novou cenu.Podobné postoje ovšem pomáhají ke stále větší nepřehlednosti v názvosloví,přispívají ke křížení forem i druhů a v konečném výsledku způsobují,že nevíme,co vlastně chováme.Rod Pseudotropheus má nyní dva podrody, Pseudotropheus a Tropheops,se (zatím) nespochybnitelnými druhy P.ater,P. cyameus,P. demasoni,P. elongatus,P. flavus,P. fuscoides,P.fuscus,P. galanos,T. gracilior,P.heteropictus,P. longior,P. lucerna,T. macrophthalmus,T. microstoma,P. minutus,P. modestus,T. novemfaciatus,P. perpicax (P. sp. Ndumbi Red Top),P. purpuratus,P. saulosi , P. socolofi, T. tropheops  (s dvěma poddruhy: T.t.romandi,T.t.tropheops), P. tursiops,P.williamsi.Systém je ovšem v pohybu,publikovány jsou stále nové popisy,a obchod čile pokračuje.Je jen otázkou času,kdy budou popisy druhů z posledních prací všeobecně přijaty a pohled na systém se znovu změní.

(Akava-tera fórum 11/06 str. 16-17 autor Jindřich Novák)